Nowatorskie worki do fugowania kamienia

Chcesz budować, remontować? -
sprawdź naszą ofertę!

Pracownia Projektowa założona w maju 2013 roku świadczy kompleksowe usługi projektowe pełnobranżowe w zakresie przygotowania dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę.

 • Budynki mieszkalne jedno – i wielorodzinne
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Hale produkcyjne, magazynowe
 • Obiekty służby zdrowia w tym domy opieki nad osobami starszymi
 • Myjnie samochodowe, stacje benzynowe, diagnostyczne
 • Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
 • Adaptacja strychów na cele mieszkalne
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Boiska szkolne
 • Zmiany sposobu użytkowania
 • Ekspertyzy techniczne
 • Projekty elewacji budynków
 • Wizualizacje 3D


Wszelkie prawa zastrzeżone 2015r. Webmaster